Verdoven

Als de tandarts iets moet doen wat u zou kunnen voelen, zal eerst worden voorgesteld om te verdoven. Alvorens de verdoving te geven is het mogelijk om de plek voor te verdoven door middel van een gel. Vraag hier gerust om bij uw behandelaar. De verdoving zelf bestaat uit een klein prikje. In een enkel geval kan het zijn dat u nog iets voelt. Geef dit meteen door aan de behandelaar, zodat er eventueel bijverdoofd kan worden. Wanneer de verdoving werkt zal de wang, lip, tong, keel of geheemelte tijdelijk dik aanvoelen. Praten en slikken kunt u dan als iets lastiger gaan ervaren. Enkele uren na de behandling zal de verdoving weer uitwerken.